Svanninge Skole havde spurgt Faaborg Folkedansere, om vi kunne komme og vise og lære børnene i de små klasser lidt folkedans. Vi sagde naturligvis ja, og fik sendt fem mand af sted. Det var en stor succes.

Det var d. 19. marts 2012.