Faaborg havde arrangeret en danseaften i byen, hvor hele byen skulle danse med.

Faaborg Folkedansere var blevet inviteret til at deltage, og vi sagde selvfølgelig ja tak. Og igen bakkede vores dansere op om arrangementet.
Godt tre kvadriller var mødt op, og vores danseleder havde som sædvanlig fundet nogle gode og passende danse frem. Vi havde også tre spillemænd med. Violinspilleren havde vi lånt fra Kerteminde, da vores egen violinspiller var forhindret i at være med.
Tilskuerne blev tilbudt at danse med til den sidste dans, og flere greb chancen og dansede med.