Formandens beretning 2021 – 2022.

2021 – 2022 var sæson nr. 48.

Vi startede sæsonen den 20. september efter et helt år uden folkedans i vores forening.

Igen kunne vi byde velkommen til mange nye medlemmer, og det er vi meget glade for. Det giver en god bredde i vores forening, at både nye og mere øvede dansere kan have det sjovt sammen.

I oktober holdt vi en ”Ryste sammen fest” med spisning, dans kaffe og kage, 4 spillemænd og Palle som instruktør. Vi havde søgt og fået bevilget kr. 15.000 gennem DGI og DIF’s genforeningspulje. Vi holdt udgifterne indenfor budgettet.

Det blev en god aften med stort fremmøde.

Sæsonen blev afbrudt på grund af coronarestriktioner i sidste halvdel af december og hele januar.

Julelegestuen blev derfor også aflyst. 

Vi valgte at forlænge sæsonen med dans i april. Det var dejligt at opleve, at I mødte op og dansede i april også.

Den 25. april var vi på Bernstorffsminde Efterskole og danse med eleverne. Det var til stor fornøjelse og oplevelse for alle parter.

Den 2. maj holdt vi afdansningslegestue med fællesspisning og dans.

Vi havde inviteret andre folkedanseforeninger med. Der var fint besøg udefra og stor deltagelse af vores egne medlemmer. Det var en rigtig god aften.

Den 22. august holdt vi høstfest med fællesspisning. Palle og spillemændene gav den gas, og vi havde en dejlig aften med deltagelse af tre kvadriller og to par på dansegulvet.

I sommerens løb har vi deltaget i forskellige arrangementer rundt om i landet.

11 dansere fra Faaborg Folkedansere var på Bornholm i pinsen. Vi dansede blandt andet opvisning på Hammershus.

I maj var nogen af os på Ærø og deltog med arbejde, musik og dans i Ærø Harmonikafestival.

Til landstævnet i Aalborg, i juli, deltog 8 dansere fra Faaborg Folkedansere i kurser og legestuer. 2 medlemmer kom på besøg for en enkelt dag og det meste af natten.

Mange af foreningens medlemmer er gode til at støtte op om de forskellige arrangementer rundt om på Fyn og hele landet, det betyder meget for foreningen, at vi bliver set rundt omkring. På den måde oplever folk vores glæde ved dansen, og det vækker interesse og PR, hvilket er medvirkende til, at vi hvert år får nye medlemmer.

I bestyrelsen arbejder vi ihærdigt med at holde os orienteret, om hvad der sker rundt omkring i ”folkedanseverdenen” og få det lagt på hjemmesiden og på facebook.

Vi oplever at de sociale medier i stigende grad er med til at skabe interesse for vores forening

Jeg vil gerne sige tak til danserne, spillemændene og Palle for den sunde mødedisciplin, den store danselyst og dans med hinanden. Tak til Inga for at vise dansene sammen med Palle. Det betyder meget, at alle får danset, så vi ikke har bænkevarmere.

Stor tak til alle Jer, som gennem årene har gjort det muligt at bevare dynamikken i foreningen. Også stor tak til de medlemmer, som har været med hele vejen fra 1974.

Medlemmernes måde at springe ud på dansegulvet, klar til nye udfordringer, med godt humør og glade grin gør det sjovt at arbejde med. Tak for jeres smittende danselyst.

Til slut en tak til bestyrelsesmedlemmerne for engageret, konstruktivt og fremsynet arbejde, som altid gør vores møder sjove og spændende.

Tak fordi I aldrig er bange for at tage et ansvar.

Dansende hilsener

Lene