Den 19. juni var der Grubbe Mølle dag.
Både vandmøllen og vindmøllen var åben for besøgende.
Og traditionen tro, skulle der også være folkedans i haven. Der var mødt 9 par op til at danse.
Efter dans i haven var der kaffe og kage til alle deltagerne. De næste par timer var til fri disposition, nogle kørte hjem for at klæde om og hente madkurven, andre gik rundt og så på Møllen og de kønne omgivelser.
Der var så fællesspisning med efterfølgende dans, først i haven, siden inden døre.
En rigtig hyggelig sommerfest, hvor 24 glade folkedansere var mødt op.