Arbejdsplan sæson 2022 – 23

”Faaborg Folkedanseres hensigt er at rumme nye og øvede dansere. Gennem et undervisningsforløb i trinøvelser og i dans med hinanden hver mandag, vil vi udvikle hver enkelt medlems dans. Vi vil bevare kvaliteten ved at have en god leder, gode spillemænd og et godt dansegulv.”

Det er ud fra denne målsætning, at bestyrelsen i samarbejde med Palle planlægger en ny sæson.

I løbet af sommeren har vi løbende fået flere henvendelser fra folk, som gerne vil danse i Faaborg Folkedansere, i denne sæson kan vi igen byde velkommen til mange nye medlemmer. Vi har heldigvis også glæden af, at mange af vores medlemmer er blevet i foreningen, trods nedlukning midt i sæsonen.

Vi har løbende holdt os orienteret om restriktioner og retningslinier for foreningslivet og folkedansen fra regeringen, Faaborg Midtfyns kommune, DGI og Folkedans Danmark. Nu kan vi heldigvis igen danse sammen alle dem som har lyst..

Kontingentet forbliver uændret på kr. 900,-,(hvilket kan betales af to gange med kr. 500,- i oktober og kr. 400,- i januar, hvis nogen har behov for det).

Bestyrelsens arbejde med arbejdsplanen består som altid med planlægning af øveaftener og aktiviteter i den nye sæson. Bogføring, og i at føre regnskabet.

Vi havde sæsonstart mandag den 19. september 2022. Vi danser hver mandag, men holder efterårsferie i uge 42.

I dag, den 24. oktober holder vi generalforsamling, hvor bestyrelsen giver kage.

Den 5. december giver foreningen æbleskiver, medlemmerne har selv drikkevarer med.

Den 12. december holder vi juleafslutning med julefrokost og fællesspisning.

Den 27. december er der julelegestue i Aastrup Forsamlingshus, hvor alle foreninger på Fyn bliver indbudt.

Vi starter op på øveaftenerne efter juleferien den 9. januar 2022.

Den 13. februar holder vi vinterferie.

Ved afslutningen den 20.. marts, har vi ønskeaften og fællesspisning.

Bernstorffsminde har inviteret os til dans i april. Vi vil gerne spørge medlemmerne om det har interesse evt. at møde kl. 19.- den 17. april.

Den 15. maj er der sommerdans med fællesspisning, vi arbejder på at det kunne blive en legestue som den afdansningslegestue, vi havde succes med i april sidste år

Den 20. august er der planlagt høstfest med spisning.

Vi sender igen Palle på aktuelle kurser, hvis han ønsker det.

Vi vil opfordre alle vores medlemmer til at tage aktivt del i de forskellige legestuer, kurser og arrangementer der bliver udbudt i løbet af sæsonen.