D. 6. – 8. marts 2015 holdt Spillemandskredsen træf og generalforsamling på Sundskolen i Faaborg.
Der blev ved den lejlighed afholdt legestue med det 25 mands store spillemandsorkester.