Den 9. marts 2013 blev der afholdt kursus i Thy-danse med efterfølgende bal.
Vi startede kl. 15:00, hvor instruktør Birthe Jørgensen fra Viborg kort fortalte om Thy-danse og traditioner på disse kanter.
Vi var hurtigt i gang med dansen, og kom igennem mange gode og sjove danse.
Musikken blev leveret af den kendte spillemand Karl Skaarup fra Thy samt Anna Aagaard, Frey Klarskov og Ole Jensen.
Der var fælles buffet mellem 18:15 og 19:15.
Og kl. 19:30 startede ballet op og varede lige til 22:30, kun afbrudt af en kaffepause.