Den 12. marts 2011 afholdt Faaborg og omegns Folkedansere kursus i Fanødanse med efterfølgende bal i Diernæs forsamlingshus.