Billeder fra opvisningen på Kaleko Mølle 2016 i forbindelse med Møllernes Dag.