Formandens beretning 2020 – 2021.

2020 – 2021 var sæson nr. 47.
Den første og forhåbentlig eneste uden dans.

Vi har kun afholdt to arrangementer. Generalforsamlingen i uge 43 i 2020, hvor rigtig mange af Jer var mødt op. Det var meget bekræftende for vores forening.
Det har været godt at vide, at der har været opbakning på trods af dansestop.

Som noget nyt afholdt vi høstfest den 23. august 2021, der var også god deltagelse og det var en rigtig hyggelig aften. Da jeg ringede for at høre om spillemændene og Palle var klar, fik jeg lynhurtigt svar. De var klar og ventede kun på at komme i gang.

Stor tak til alle Jer, som gennem årene har gjort det muligt at bevare dynamikken i foreningen. Også stor tak til de medlemmer, som har været med hele vejen fra 1974.

DGI sagde god for, at vi beholdt medlemmerne i foreningen, selv om der var dansestop, og ikke skulle betales kontingent for sæsonen.
Det har betydet, at vi har haft lidt udgifter til driftsomkostninger, som har givet et lille underskud på årsregnskabet. Det betyder heldigvis ikke så meget i det store regnskab.

Nu må vi se fremad og glæde os over at det igen er muligt at danse folkedans, som folkedans skal danses.

 Mange af foreningens medlemmer er gode til at støtte op de forskellige arrangementer rundt om på Fyn og hele landet, det betyder meget for foreningen, at vi bliver set rundt omkring. På den måde oplever folk vores glæde ved dansen, og det vækker interesse og PR. Hvilket er medvirkende til at vi hvert år får nye medlemmer.

Vi var en lille flok som deltog i Region Syddanmarks stævne på Fanø i juli 2021. Det var et godt og livsbekræftende lille stævne, som var fyldt med folkedansdans, dejlige gensyn og oplevelser med gode venner.

På vores hjemmeside kan i se Bents flotte fotos fra alt hvad vi har deltaget i.
Vi oplever at hjemmesiden i stigende grad er med til at skabe interesse for vores forening. Bent arbejder ihærdigt og dygtigt med opdateringerne.

Jeg vil gerne sige tak til danserne, spillemændene og Palle for den sunde mødedisciplin, den store danselyst og dans med hinanden. Det betyder meget, at alle får danset, så vi ikke har bænkevarmere.
Medlemmernes måde at springe ud på dansegulvet, klar til nye udfordringer, godt humør og glade grin gør det sjovt at arbejde i bestyrelsen. Tak for jeres smittende danselyst.

Til slut en tak til bestyrelsesmedlemmerne for engageret, konstruktivt og fremsynet arbejde, som altid gør vores møder sjove og spændende. Tak fordi I aldrig er bange for at tage et ansvar.

Dansende hilsener
Lene