Arbejdsplan sæson 2021 – 22 

”Faaborg Folkedanseres målsætning er, at kunne rumme nye og øvede dansere, og gennem trinøvelser, imødekommenhed og dans med hinanden, at kunne udvikle hver enkelt dansers dans.
Vi vil bevare kvaliteten ved at have en god leder, gode spillemænd og et godt dansegulv.”

Det er ud fra denne målsætning, at bestyrelsen i samarbejde med Palle planlægger en ny sæson.

I løbet af sommeren har vi løbende fået flere henvendelser fra folk, som gerne vil danse i Faaborg Folkedansere, i denne sæson kan vi byde velkommen til otte nye medlemmer. Vi har heldigvis også glæden af, at mange af vores medlemmer er blevet i foreningen, trods en hel sæson uden dans.
Vi har løbende holdt os orienteret om restriktioner og retningslinier for foreningslivet og folkedansen fra regeringen, Faaborg Midtfyns kommune, DGI og Folkedans Danmark. Nu kan heldigvis igen danse sammen alle sammen.

Kontingentet forbliver uændret på kr. 900,-.

Bestyrelsens arbejde med arbejdsplanen består som altid med planlægning af øveaftener og aktiviteter i den nye sæson.

Vi havde sæsonstart mandag den 20. september.

Bestyrelsen har søgt DGI og DIF’s genforeningspulje, og har fået bevilget midler til en Ryste sammen fest”.
Det blev en aften med smørrebrød, drikkevarer, kaffe og kage plus lidt ekstra musik.
”Ryste sammen festen” har vi afholdt den 11. oktober.

Bestyrelsen har indstillet Palle til nominering som årets danseinstruktør i DGI.

Den 25. oktober holder vi generalforsamling, hvor bestyrelsen giver kage.

Den 6. december giver foreningen æbleskiver, medlemmerne har selv drikkevarer med.

Den 13. december holder vi juleafslutning med julefrokost og fællesspisning.

Den 27. december er der julelegestue i Aastrup Forsamlingshus, hvor alle foreninger på Fyn bliver indbudt.

Vi starter op på øveaftenerne efter juleferien den 10. januar 2022.

Vi danser ind til afslutningen den 28. marts, hvor vi har fællesspisning.

Den 16. maj er der sommerdans med fællesspisning.

Den 22. august er der planlagt høstfest med spisning.

Vi håber igen at kunne sende Palle på aktuelle kurser.

Vi vil opfordre vores medlemmer til at tage aktivt del i de forskellige legestuer, kurser og arrangementer der bliver udbudt i løbet af sæsonen.