Arbejdsplan sæson 2020 – 21

”Faaborg Folkedanseres målsætning er, at kunne rumme nye og øvede dansere, og gennem trinøvelser, imødekommenhed og dans med hinanden, at kunne udvikle hver enkelt dansers dans.
Vi vil bevare kvaliteten ved at have en god leder, gode spillemænd og et godt dansegulv.”

Det er ud fra denne målsætning, at bestyrelsen i samarbejde med vores instruktør planlægger en ny sæson.

Denne sæson starter dog med aflysning og udsættelse. På grund af Covid 19 situationen ser bestyrelsen ikke opstart af øveaftenerne i sep. 2020 for tilrådeligt.

Faaborg Folkedansere afholder generalforsamling i dag den 19. oktober 2020

DGI oplyser at medlemmer som har betalt kontingent for sæson 2019 – 20 har stemmeret til generalforsamlingen.

Foreningen har heldigvis mange medlemmer, og derfor har vi en rigtig god økonomi, så vi stadig kan betale vores faste udgifter bl.a. til DGI og Folkedans Fyn og for at have konto i Sparekassen Faaborg.

Bestyrelsens arbejde med arbejdsplanen for den nye sæson startede ud som altid med planlægning af aktiviteter. Sæsonplanen blev udarbejdet og er nu sat på stand by, mens vi venter på bedre tider.

Vi holder os orienteret om Palle og hjælpeinstruktør kan komme på kursus.
Vi holder os løbende orienteret om regeringen og Folkedans Danmarks retningslinier for foreningslivet og folkedansen.
Da vi gerne vil kunne danse folkedans, som folkedans skal danses er Covid 19 situationen som blind makker temmelig tung og ikke særlig nem at danse med.

Midt i december holder vi bestyrelsesmøde og oplyser derefter medlemmerne om situationen og for foreningens evt. opstart i forhold til Covid 19.

Det vi ønsker allermest er at kunne starte op igen, når forholdene tillader det, og vi alle kan føle os godt tilpas med at danse sammen.