”Faaborg Folkedanseres målsætning er, at kunne rumme nye og øvede dansere, og gennem trinøvelser, imødekommenhed og dans med hinanden, at kunne udvikle hver enkelt dansers dans.
Vi vil bevare kvaliteten ved at have en god leder, gode spillemænd og et godt dansegulv.”

Det er ud fra denne målsætning, at bestyrelsen i samarbejde med vores instruktør planlægger en ny sæson.

Det er dejligt, at vi endnu en gang ved sæsonstart oplever at kunne byde helt nye medlemmer velkommen i Faaborg Folkedansere. Det er til stor glæde at se danserne kommer igen år efter år.

Med Persondataforordningen, der trådte i kraft i maj 2018, er “Privatlivspolitik – Faaborg Folkedansere” med til at sikre at foreningen behandler og passer godt på personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Denne Privatpolitik er tilgængelig på Foreningens hjemmeside.

Vi har valgt at bibeholde prisen på kontingent.
Vi prøver at søge tilskud, men vi kan jo ikke komme ind under noget med unge under 25 års.
Foreningen har heldigvis mange medlemmer, og derfor har vi en rigtig god økonomi.
Vi vil gerne kunne lønne vores gode instruktør og tre gode spillemænd, så vi hver mandag kan øve os og danse til god musik. Det er også vigtigt med et godt lokale og dansegulv.

Vi har valgt igen at sende Palle på Nytårskursus på Snoghøj. Det er til gavn for os alle.
Vi opfordrer vores medlemmer til at deltage i de kurser som er udbudt. Det gør dansen sjovere at kunne trinene rigtig godt.
Vi opfordrer også til at deltage i legestuer og andre arrangementer, det er godt for dansen og godt for foreningens PR at blive kendt ude omkring.

Sæsonplanen afspejler naturligvis arbejdsplanen:

Vi har ikke modtaget nogen skriftlige forslag fra medlemmerne, så vi fortsætter som vi plejer.
I denne sæson ser set ud til at blive stille og roligt, uden de store arrangementer.

Den 9. december giver foreningen æbleskiver.

Den 16. december er der julefrokost.

Vi har igen i år planlagt julelegestue den 27. dec. i Åstrup forsamlingshus. Kager fra foreningens medlemmer er meget velkomne.

Vi holder samarbejdet med Bernstorffsminde Efterskole i hævd og arbejder på at finde en fælles danseaften i sæsonen 2019 – 20. Muligvis bliver det i januar. Eleverne giver opvisning og vi danser sammen med eleverne.

Den 23. marts har vi sidste danseaften, med fællesspisning og ønskeaften.

Den 18. maj 2020 har vi planlagt sommerdans med medbragt mad og dans her i Kulturhuset.

Den 15. – 17. maj er der Harmonikafestival i Marstal, hvor vi holder samarbejdet med festivalen, Ærø Folkedansere og Øhavskvadrillen ved lige. Vi deltager i folkedanse, legestuer og dansen i det hele taget.

Vi arbejder på at finde en dato for en Ø-tur til Korshavn i 2020.

Vi arbejder på at holde hjemmesiden opdateret, – med alt hvad der kan arbejdes med inden for folkedans.