Arbejdsplan sæson 2018 – 2019

”Faaborg Folkedanseres målsætning er, at kunne rumme nye og øvede dansere, og gennem trinøvelser, imødekommenhed og dans med hinanden, at kunne udvikle hver enkelt dansers dans.

Vi vil bevare kvaliteten ved at have en god leder, gode spillemænd og et godt dansegulv.”

Det er ud fra denne målsætning, at bestyrelsen i samarbejde med vores instruktør planlægger en ny sæson.

Det er dejligt, at vi endnu en gang ved sæsonstart oplever at kunne byde nye medlemmer velkommen i Faaborg Folkedansere.

Vi har i år valgt at bibeholde prisen på kontingent, da vi er så heldige at have forholdsvis mange medlemmer.

Der er overskud på vores årsregnskab og foreningen har en rigtig god økonomi.

Vi vil gerne kunne lønne vores gode instruktør og tre gode spillemænd, så vi hver mandag kan danse til god musik.

Vi har også valgt igen at sende Palle på Nytårskursus på Snohøj. Det er til gavn for os alle.

Sæsonplanen afspejler naturligvis arbejdsplanen:

I denne sæson har vi nogle udfordringer med at vores øvelokale i Byskolens Bevægelsessal ikke er til rådighed alle vores øveaftener. Axel og Helle har derfor arbejdet med at finde andre øvelokaler. Nogle gange skal vi være på den gamle Sundskole. Nu Øhavsskolen afd. Svanen. Det er det bedste vi kan gøre.

Vi har ikke modtaget nogen skriftlige forslag fra medlemmerne, så vi fortsætter som vi plejer.

Søndag den 7. oktober er vi samarbejdspartnere med Folkedans Fyn om et Sønderhoning kursus, med Rune Pedersen som instruktør fra kl. 12.30 – 17.30 på Karl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse

Vi har igen i år planlagt julelegestue den 27. dec. i Åstrup forsamlingshus. Kager fra foreningens medlemmer er meget velkomne.

I 2019 har Faaborg Folkedansere 45 års jubilæum, – det skal fejres med god mad og underholdning for medlemmerne af foreningen, hvorefter der bliver legestue for indbudte gæster. Michael Graubæk har givet tilsagn om at spille. Jubilæet afholdes lørdag den 23. feb. Vi arbejder på at finde lokaler og at få det hele tilrettelagt.

Vi holder samarbejdet med Bernstorffsminde Efterskole i hævd og arbejder på at finde en fælles danseaften i marts 2019. Hvor eleverne giver opvisning og vi danser sammen med eleverne.

Vi har arbejdet med et besøg fra Meulenvelder folkedanserforening fra Holland, som har inviteret sig selv. Axel har udarbejdet en plan for besøget. Vi har foreslået dem at komme til Faaborg fra den 2. til den 6. april 2019. De har nu meldt afbud på besøget, men takker for vores store angagement.

Den 26. marts har vi sidste danseaften, med fællesspisning og ønskeaften.

Den 14. maj 2019 har vi planlagt en sommeraften med medbragt mad og dans her på Byskolen.

Den sidste weekend i maj er der Harmonikafestival i Marstal, hvor vi også holder samarbejdet med festivalen, Ærø Folkedansere og Øhavskvadrillen ved lige. Vi deltager i folkedanse, legestuer og dansen i det hele taget.

Vi arbejder på at finde en dato for en Øtur til Korshavn i 2019.

Den 14. juni 2019 er der Kulturnat i Faaborg, hvor alle kulturelle foreninger er indbudt til at deltage. Vi har valgt at deltage med en bod og med farvestrålende dans og musik.

Den 21. juni 2019 er vi inviteret til at deltage i et arrangement som Dansegruppen 12tur har planlagt i Faaborg. De er på besøg i Faaborg hele ugen.

Vi arbejder på at holde hjemmesiden opdateret, – med alt hvad der kan ”nørdes” med inden for folkedans.

Folkedans Fyn afholder vintertræf den 27. jan 2019 på Bækholmsskolen. 

Sommerstævnet den første weekend i juni 2019 er under planlægning.

I juli 2019 er der Landsstævne i Varde. Det giver fornyet mulighed for samarbejde med vores venskabsforening Varde Folkedansere.

Vi ønsker alle en rigtig god sæson.