Skip to main content

Arbejdsplan 2017 – 2018

Arbejdsplan sæson 2017 – 18

 ”Faaborg Folkedanseres målsætning er, at kunne rumme nye og øvede dansere, og gennem trinøvelser, imødekommenhed og dans med hinanden, at kunne udvikle hver enkelt dansers dans.
Vi vil bevare kvaliteten ved at have en god leder, gode spillemænd og et godt dansegulv.”

Det er ud fra denne målsætning, at bestyrelsen, i samarbejde med vores instruktør, planlægger en ny sæson.

Det er dejligt, at vi endnu en gang ved sæsonstart oplever at kunne byde nye medlemmer velkommen i Faaborg Folkedansere.

Vi har valgt at forhøje kontingentet med 100,- kr. Vi kan konstatere, at vi stadig ligger på en pris, som er langt billigere end mange andre aftenskoleforløb. Det er betydeligt billigere at gå til folkedans, end at gå til moderne dans.
Vi vil gerne kunne betale vores gode instruktør og beholde vores tre gode spillemænd, så vi hver mandag kan danse til god musik.

Sæsonplanen afspejler naturligvis arbejdsplanen:

Vi har ikke modtaget nogen skriftlige forslag fra medlemmerne, så vi fortsætter som vi plejer!

Vi oplever en stigende efterspørgsel på opvisninger fra plejehjem og andre interesserede. Skoler vil også gerne samarbejde omkring folkedans. Vi prøver at opfylde alle ønsker, hvilket kræver en ekstra indsats fra leder, spillemænd og dansere.

Traditionen tro har vi planlagt julelegestue den 27. dec. i Åstrup forsamlingshus.

Vi holder samarbejdet med Bernstorffsminde Efterskole i hævd og arbejder på at finde en fælles danseaften i marts 2018, hvor eleverne giver opvisning og vi danser sammen med eleverne.
Alle de brugte dragter som foreningen modtager, afleverer vi på Bernstorffsminde Efterskole.

Den 25. marts har vi sidste danseaften, med fællesspisning og ønskeaften.

Den 20. maj 2018 har vi planlagt en sommeraften med medbragt mad og dans her på Byskolen.

Den sidste weekend i maj er der Harmonikafestival i Marstal, hvor vi også holder samarbejdet med festivalen, Ærø Folkedansere og Øhavskvadrillen, ved lige. I 2018 har festivalen jubilæum, så der er noget ekstra at glæde sig til. Vi deltager i folkedanse, legestuer og dansen i det hele taget.

Vi vil igen i år arbejde på, at få en Øtur op at stå. Den kommer i 2018 efter al sandsynlighed til at gå til Korshavn, men tidspunktet er endnu ikke fastlagt.
Vi håber at I vil støtte op om det og sætte kryds i kalenderen til en god weekend. Vi inviterer Øhavskvadrillen og flere andre vi kender fra Ærø og Tirsdagsdans.

Bent arbejder ihærdigt på at holde hjemmesiden opdateret, – med alt, hvad der kan ”nørdes” med inden for folkedans.

Folkedans Fyn afholder vintertræf den 28. jan på Bækholmskolen og sommerstævne i samarbejde med Verninge Folkedansere den første weekend i juni 2018.

I 2018 er der Nordlek i Falun i Dalarne iSverige, hvor der allerede er mange af os, som har aftalt at mødes. Håber at se flere af jer der.

Vi samarbejder med vores venskabsforening Varde Folkedansere om at holde kontakten.

Vi arbejder også med et besøg af dansere fra Holland, som har inviteret sig selv til besøg i 2019.