Faaborg Folkedanseres hensigt er at kunne rumme nye og øvede dansere, og gennem trinøvelser, imødekommenhed og dans med hinanden, at kunne udvikle hver dansers dans. Vi vil bevare kvaliteten ved at have en god leder, gode spillemænd og et godt dansegulv.

Faaborg Folkedansere står for dans, fællesskab, livsglæde, højt humør og socialt samvær. Kom og vær med, når sæsonen starter.

Kære alle medlemmer i Faaborg Folkedansere
 
 
På bestyrelsesmøde her i august har vi indgående drøftet de seneste retningslinjer vedr. Covid 19, dans og  og folkedans. Bestyrelsen følger udmeldinger med retningslinjer tæt. Bestyrelsen har udformet følgende pressemeddelelse som information til foreningens medlemmer samt til Ugeavisen Faaborg og Midtfynsposten. Vi håber, at ugeaviserne bringer meddelelsen sammen med annonce, hvor bl.a. generalforsamlingen annonceres i næste uge (9.9.2020) 
 
“Faaborg Folkedansere er desværre nødt til at udskyde sæsonstarten, der ellers var fastsat til d. 21. september. Folkedansen er en kontaktsport, hvor danserne er tæt på hinanden i dansen. Folkedansen er kendetegnet ved at vi danser både pardanse, 2-pars-danse, kvadriller (4 par) og kredsdanse. Vi kan ikke holde afstand eller undgå at holde i hånd, hvis folkedansen skal udfoldes. De nuværende Covid-19 retningslinjer giver ikke mulighed for at udfolde et varieret og sjovt danseprogram, så bestyrelsen har valgt at afvente og følge situationen tæt med henblik på at starte op snarest muligt om mandagen i Kulturhuset Byskolen i Grønnegade i Fåborg. Foreningen holder generalforsamling d. 19. oktober kl. 19.30, hvor vi forhåbentlig også kender udsigterne for sæsonstart. Vi kan næsten ikke vente med at svinge dansebenene og hinanden, men det skal være både sikkert og sjovt. Vi glæder os til at se både vores kendte dansere og nye dansere igen – forhåbentlig i januar 2021. ” 
 
 
Skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til formanden inden d. 1. oktober 2020 i henhold til foreningens vedtægter
 
Alle medlemmer, der har betalt kontingent for sidste sæson betragtes fortsat som medlemmer og har stemmeret ved årets generealforsamling. Dette er afklaret med jurist/kontakt i DGI Fyn.
 
Bestyrelsen håber, at  se jer til generalforsamlingen, hvor afstandskrav og hygiejneforholdsregler vil blive efterlevet.. Alle bedes selv medbringe kaffekurv med indhold til aftenen og service.  
 
 
Bedste sensommerhilsner og på snarligt gensyn
 
 
fra Bestyrelsen – Faaborg Folkedansere
Fremmøde på vores øveaftner er ca. 85%

Billederne her under er fra en af vore øveaftner. Og vi har et dejligt gulv at danse på.

Det er Kulturhuset Byskolen, Grønnegade 40, Faaborg.

Er du glad for at danse

og nyde samværet med andre, har du en mulighed her. Det er ikke et must at komme som et par. Også enlige kan deltage, og der vil altid være en at danse med.

Og så er folkedans sundt for både krop og sjæl.

Der danses mandag aften fra kl. 19:30 – 22:00.

Nye medlemmer kan komme de første tre gange i september og betragte det som prøveaftner, og det koster ikke noget. Så kom blot ned til Faaborg Folkedansere og hils på os.

Se alle datoerne ude til højre under Sæsonplan 2019 – 2020

 

Breaking News

Faaborg Folkedansere 2020

Faaborg Folkedansere er, som billederne fra øveaftenen viser, en meget dynamisk forening. Vores medlemmer er en herlig blandet flok af øvede og nye dansere.

Det dynamiske islæt viser sig i at flere af vores dansere er uddannede instruktører, mange af vores dansere danser i flere forskellige foreninger og alle holder vi af at møde op hver eneste mandag aften når der er folkedans i Faaborg. Udover øveaftenerne har vi flere arrangementer i løbet af året. Julefrokost, julelegestue, sommerdans og som noget nyt høstfest.

Vi deltager gerne i legestuer (bal med instruktion) rundt i andre foreninger og har stor glæde af at lære nyt og møde andre dansere. Dette gør sig også gældende ved Sommertræf og Landsstævner rundt om i Danmark og til Nordlek i de Nordiske lande. Vi har flere dansere, som har været så heldige at folkedansen har ført dem rundt i verden, hvor der er blevet danset opvisning i danske folkedanse.

Mange af vores medlemmer deltager gerne i kurser rundt i landet, hvor der bliver øvet i alt tænkeligt inden for folkedansen. 2020 startede med kursus i Snoghøj hvor fire af vores medlemmer deltog. Igen kunne disse fire repræsentere det dynamiske i Faaborg Folkedansere. Palle var med for at få inspiration til nye måder at lære fra sig som instruktør. Anita var med, og har været med i mange år, for at være med på spillemandskurset. Mogens var med som ny danser for at lære mere om folkedansen og øve trinene og dansene. Merete var inviteret med for at opleve kurset, og hun er udvalgt til at være instruktør på kurset de næste tre år.

Faaborg Folkedansere er en aktiv forening, som hver ny sæson med glæde byder nye medlemmer velkommen.

 

Danser på Kulturhuset Byskolen, Grønnegade 40, Faaborg

Find vej til parkeringspladser i nærheden.

Parkeringssteder i Faaborg
KLIK PÅ BILLEDET FOR STOR STØRRELSE