Faaborg Folkedanseres hensigt er at kunne rumme nye og øvede dansere, og gennem trinøvelser, imødekommenhed og dans med hinanden, at kunne udvikle hver dansers dans. Vi vil bevare kvaliteten ved at have en god leder, gode spillemænd og et godt dansegulv.

Faaborg Folkedansere står for dans, fællesskab, livsglæde, højt humør og socialt samvær. Kom og vær med, når sæsonen starter.

Nyhedsbrev november 2020

Generalforsamlingen den 19. oktober forløb over al forventning.
Der var 26 medlemmer som var mødt op med godt humør og kaffekurv.
Regnskab, beretning og arbejdsplan blev godkendt.
På valg var næstformand, kasserer/sekretær og et bestyrelsesmedlem, revisor, revisor suppleant og bestyrelses suppleant, alle blev genvalgt med bifald. Vi har valgt at bibeholde vores velbekendte konstituering.
Der var hyggelig stemning og det var rart at kunne se hinanden, selv om vi ikke kunne danse.
Se evt. beretning, arbejdsplan og konstituering her på siden.

Faaborg Folkedansere har mange medlemmer og DGI oplyser at alle medlemmer, som har betalt kontingent for sæson 2019 – 2020 stadig betragtes som medlemmer af foreningen.

Covid 19 situationen som blind makker, er helt umulig at danse med for tiden. Vi holder os orienteret om regeringen og Folkedans Danmarks retningslinier for foreningslivet og folkedansen.
Vi vil rigtig gerne danse folkedans, som folkedans skal danses.
De forskellige forsamlingsforbud gennem denne sæson, har gjort det umuligt for os at mødes til aktiviteter og dans i vores forening.
Julelegestuen har vi derfor også aflyst.

Det vi ønsker allermest er igen at kunne danse sammen uden restriktioner og påbud. I skal vide at vi alle står klar i starthullerne med danseskoene, instruktør og spillemænd når der igen viser sig en mulighed for sikker opstart af folkedansen.

Midt i december holder vi bestyrelsesmøde og oplyser derefter medlemmerne om situationen.

Håber alle nyder efterårets dejlige farver og får tiden til at gå i de meget stille aftener uden folkedans.

Mange efterårshilsner
På bestyrelsens vegne
Lene  

 
Fremmøde på vores øveaftner er ca. 85%

Billederne her under er fra en af vore øveaftner. Og vi har et dejligt gulv at danse på.

Det er Kulturhuset Byskolen, Grønnegade 40, Faaborg.

Er du glad for at danse

og nyde samværet med andre, har du en mulighed her. Det er ikke et must at komme som et par. Også enlige kan deltage, og der vil altid være en at danse med.

Og så er folkedans sundt for både krop og sjæl.

Der danses mandag aften fra kl. 19:30 – 22:00.

Nye medlemmer kan komme de første tre gange i september og betragte det som prøveaftner, og det koster ikke noget. Så kom blot ned til Faaborg Folkedansere og hils på os.

Se alle datoerne ude til højre under Sæsonplan 2019 – 2020

 

Breaking News

Faaborg Folkedansere 2020

Faaborg Folkedansere er, som billederne fra øveaftenen viser, en meget dynamisk forening. Vores medlemmer er en herlig blandet flok af øvede og nye dansere.

Det dynamiske islæt viser sig i at flere af vores dansere er uddannede instruktører, mange af vores dansere danser i flere forskellige foreninger og alle holder vi af at møde op hver eneste mandag aften når der er folkedans i Faaborg. Udover øveaftenerne har vi flere arrangementer i løbet af året. Julefrokost, julelegestue, sommerdans og som noget nyt høstfest.

Vi deltager gerne i legestuer (bal med instruktion) rundt i andre foreninger og har stor glæde af at lære nyt og møde andre dansere. Dette gør sig også gældende ved Sommertræf og Landsstævner rundt om i Danmark og til Nordlek i de Nordiske lande. Vi har flere dansere, som har været så heldige at folkedansen har ført dem rundt i verden, hvor der er blevet danset opvisning i danske folkedanse.

Mange af vores medlemmer deltager gerne i kurser rundt i landet, hvor der bliver øvet i alt tænkeligt inden for folkedansen. 2020 startede med kursus i Snoghøj hvor fire af vores medlemmer deltog. Igen kunne disse fire repræsentere det dynamiske i Faaborg Folkedansere. Palle var med for at få inspiration til nye måder at lære fra sig som instruktør. Anita var med, og har været med i mange år, for at være med på spillemandskurset. Mogens var med som ny danser for at lære mere om folkedansen og øve trinene og dansene. Merete var inviteret med for at opleve kurset, og hun er udvalgt til at være instruktør på kurset de næste tre år.

Faaborg Folkedansere er en aktiv forening, som hver ny sæson med glæde byder nye medlemmer velkommen.

 

Danser på Kulturhuset Byskolen, Grønnegade 40, Faaborg

Find vej til parkeringspladser i nærheden.

Parkeringssteder i Faaborg
KLIK PÅ BILLEDET FOR STOR STØRRELSE